Панорама Мукачево, замок Паланок

Панорама Мукачево, замок Паланок

Панорама Мукачево с бастиона

Панорама Мукачево, замок Паланок